RODO

Szanowni Państwo,

Informujemy że Gabinet DermaCare wdrożył i rozpoczął realizację obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z wymaganiami i postanowieniami RODO, określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przetwarzania danych osobowych. Administratorem Państwa danych jest firma DermaCare z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Czystej 4.

Dane kontaktowe:

tel: +48 888 837 617

email: kontakt[at]dermacare.pl

adres korespondencyjny: ul. Czysta 4, lokal 1.07a, 50-013 Wrocław

Współpraca z Klientami:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 dane osobowe naszych klientów są przetwarzane dla celów marketingowych oraz handlowych i mogą być także przetwarzane dla zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego. Podanie przez Państwa danych osobowych w celach skorzystania z oferty naszej firmy jest dobrowolne!

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. B rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – w skrócie RODO. Przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do nawiązania współpracy i kontaktu z Państwem także na Państwa żądanie w celu przedstawienia oferty firmy oraz sprzedaży usług i produktów naszej firmy. Art. 6 ust. 1 lit. c RODO tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas ciążą takich jak np. obowiązek archiwizacyjny oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Każdemu klientowi naszej firmy przysługuje prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
  • żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,
  • żądania usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie,
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • żądania przeniesienia danych do innego administratora danych w zakresie określonym art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
  • wniesienia skargi do GIODO w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych.

ul. Czysta 4 (Galeria)
50-013 Wrocław
tel. 888-837-617